CONTOH RANCANGAN HARIAN MENERAPKAN LAKONAN DAN TEATER BERCERITA.


OBJEKTF: Pada akhir pengajaran murid dapat:
i)                    melakon dan menghayati setiap watak dalam cerita.
ii)                   Menjawab soalan kefahaman berdasarkan cerita.
TOPIK : ALAM SEKITAR
SUBJEK: BAHASA MELAYU
TAJUK : LAKONAN /TEATER PEMBACA
TAHUN: 3
Prosedur dan Masa
Isi Kandungan/ Kemahiran
Aktiviti P & P
Catatan
Set Induksi
5 Minit


Menyemak Kefahaman
20 Minit

Teks Pemahaman

  1. Murid berdiri statik seperti watak-watak dalam cerita.
  2. Murid cuba meneka watak arca.

  1. Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan.
  2. Murid  membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Teknik : Arca
Teknik: Teater Pembaca